Formare iniţială pentru profesia didactică, pe parcursul studiilor universitare de licenţă

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN  nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea POLITEHNICA din București, prin Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, organizează, pe parcursul studiilor universitare de licență, Programul de formare psihopedagogică Nivelul I (inițial).

Absolvenții de studii universitare care finalizează programul de formare psihopedagogică de 30 de credite și promovează examenul de absolvire, corespunzător nivelului I, obțin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul primar, gimnazial, profesional şi în ciclul inferior al liceului, în specialitatea prevăzută de diploma de licență.

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență,  în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Condiții de admitere pentru studenţii anului I – licenţă, Nivelul I:

  • să fie studenţi înmatriculaţi la nivelul studiilor de licenţă;
  • să promoveze examenul de admitere la programul de studii psihopedagogice.

Certificarea Nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învățământ, după cum urmează: 

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală; 
b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate. Prezentare Program de formare psihopedagogică Nivelul 1 (Descarcă!)