Formare iniţială pentru profesia didactică, în regim postuniversitar

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu modificare OM 4129 din 16.07.2018, Universitatea POLITEHNICA din București, prin Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, organizează anual, programul postuniversitar de formare psihopedagogică.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar.

Înscrierea, în regim postuniversitar, la programul de formare psihopedagogică de nivel I este condiționată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii: 

a) studii universitare de licență; 
b) studii universitare de master; 
c) studii universitare de lungă durată; 
d) programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; 
e) programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări; 
f) studii universitare de scurtă durată. 

Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de Nivel II este condiționată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de Nivel I și de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

a) studii universitare de master;
b) studii universitare de lungă durată;
c) program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumulare a cel puțin 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/maste;
d) program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.  


În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

 1. Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul primar, gimnazial, profesional şi în ciclul inferior al liceului, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
 2. Nivelul II (de aprofundare)  care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile învățămîntului preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:
  1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică, obținute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
  2. absolvirea uneia dintre următoarele categorii de studii:
  • studii universitare de master;
  • studii universitare de lungă durată;
  • program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  • program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Programul postuniversitar de formare psihopedagogică, pentru ambele niveluri de certificare, (Nivel I şi Nivel II) se organizează numai în regim cu taxă. Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar se aprobă anual de Senatul universităţii.

Programul de formare psihopedagogică se derulează pe durata a două semestre şi se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.