MASTER DIDACTIC

Programul de studii de master didactic cu durata de doi ani pregătește cadre didactice pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru din învățământul preuniversitar și vizează următoarele competențe didactice ale absolvenților:


  •  transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaștere studiat la nivelul licenței într-o metodologie didactică relevantă pentru disciplina școlară respectivă;
  •  identificarea problemelor în învățare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi și proiectarea de soluții pentru rezolvarea acestora;
  •  aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/școlii pentru optimizarea procesului didactic și dezvoltarea competențelor metacognitive;
  •  comunicarea experiențelor de cercetare/învățare către diferiți parteneri în cadrul comunității educaționale;
  •  angajarea în activități de promovare a unor practici și experiențe didactice cu impact social și etic, în perspectivă mono- și transdisciplinară.

 

Cui se adresează programul de master didactic organizat de UPB?
 
Programul de studii de master didactic organizat în UPB se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, din domeniul fundamental Științe Inginerești, care doresc să se orienteze către cariera didactică.
Programul de master didactic care va începe în anul academic 2022-2023 are o durata de 2 ani (4 semestre) și este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat și cu taxă.
Candidații pot opta pentru una dintre cele două specializări: Inginerie și Management, respectiv Inginerie Mecanică. De asemenea, candidații interesați pot opta pentru o specializare secundară în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor. 
 
Masterul didactic va fi organizat pe baza planului-cadru care reflectă nevoile specifice ale diverselor grupuri-țintă de studenți ce urmează să devină profesori, specialiști într-un anumit domeniu.

Plan de învățămînt master didactic Inginerie și management - Descarcă!

Plan de învățământ master didactic Inginerie mecanică - Descarcă!