Programul de studii universitare de masterat

"Managementul organizaţiilor educaţionale"

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează în parteneriat cu Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, Masterul Managementul organizaţiilor educaţionale (MOE).

Programul îşi propune pregătirea şi perfecţionarea managerilor şcolari şi educaţionali care pot funcţiona atât în sistemul de învăţământ, cât şi în cadrul altor organizaţii care exercită funcţii educative.

Se oferă certificare pentru: Personal de conducere, îndrumare, control, evaluare în unităţile de învăţământ şi ONG-uri; Inspectori şcolari; Manageri de proiecte; Coordonatori ai programelor de formare; Cercetători.

MOE reprezintă un program masteral interdisciplinar, care abordează o problematică complexă, vizând:

 • Managementul calității organizațiilor educaţionale;
 • Politici educaționale europene și legislație școlară;
 • Managementul învățământului la distanță;
 • Leadership și Comunicare organizațională;
 • Managementul programelor de formare;
 • Managementul carierei și dezvoltarea profesională;
 • Psihopedagogie organizatională;
 • Informatica organizațiilor educaționale;
 • Creativitate și inventivitate personală și organizatională;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul afacerilor și Antreprenoriat;
 • Managementul schimbării și Managementul de proiect;
 • Managementul programelor de dezvoltare durabilă.

Prin programul masteral se dezvoltă competenţe care au rolul:

 • de a analiza și solutiona probleme specifice managerilor în domeniul educației, pentru fundamentarea unor soluţii eficiente din punct de vedere managerial;
 • de a identifica, descrie şi analiza caracteristicile, principiile şi funcţiile activităţii manageriale în domeniul organizațiilor educaționale;
 • de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul managementului organizațiilor educaționale în promovarea calității și performanței serviciilor educaționale;
 • de a identifica și valorifica tendințele și orientările contemporane în domeniul politicilor educaționale europene de a valorifica strategii și metodologii capabile să eficientizeze comunicarea organizațională și a promova comportamentul inovator creativ, institutional;
 • de a elabora şi implementa programe și proiecte strategice și operaționale în managementul organizațiilor educaționale;
 • de a proiecta, implementa şi de a valorifica cercetări ştiinţifice, prin intermediul manifestărilor şi publicaţiilor ştiinţifice în domeniul managementului educațional.