Dezvoltarea competențelor transversale prin intermediul dezvoltării personale de grup

Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și are ca scop dezvoltarea unor competențe transversale privind inserția activă și eficientă în comunitatea școlară/ profesională.

Categoria programului: 2. b

Număr de credite: 10

Durată: 40 de ore

Competențele generale ale programului:

  • Dezvoltarea aptitudinii de contact autentic cu sine și cu celălalt;
  • Dezvoltarea empatiei și a toleranței interpersonale;
  • Dezvoltarea abilităților de evaluare realistă a propriei persoane și de creștere a stimei de sine;
  • Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală (comunicare verbală, nonverbală, ascultare activă, asertivitate, oferirea de feed-back suportiv);
  • Dezoltarea competenței de gestionare a conflictelor, managementul agresivității proprii;
  • Dezvoltarea abilităților emoționale de contact, conținere și exprimare adecvată a propriilor emoții;
  • Dezvoltarea aptitudinii de asumare a autorității;
  • Dezvoltarea abilitații de a gestiona eficient conflictele cu autoritatea;
  • Dezvoltarea aptitudii de contact autentic cu ceilalți, din postura de autoritate.