Dezvoltarea competențelor psihopedagogice pentru evoluția în cariera didactică. Pregătirea pentru gradul didactic II

Programul se adresează cadrelor didactice, de toate specialitățile, din învățământul preuniversitar și urmarește dezvoltarea unor competențe psihopedagogice fundamentale pentru desfășurarea unui proces instructiv-educativ calitativ superior. Este vizată dezvoltarea unor competențe care să conducă la un acord între principalele elemente implicate în educația școlară: personalitatea cadrului didactic, procesul instructiv, personalitatea elevilor și a grupurilor școlare și societatea, în ansamblu, cu valorile și nevoile ei. De asemenea, este facilitată pregătirea pentru promovarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II.

Categoria programului: 1

Număr credite: 15

Durată: 60 de ore

Competențele generale ale programului:

Evden eve nakliyat parca esya tasima mugla bodrum ve civarinda nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. parca esya tasima
  • Înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale privind educația în societatea contemporană;
  • Formarea abilităților de cunoaștere a personalității elevilor și de interactiune educativă, în acord cu personalitatea elevilor;
  • Însușirea și valorificarea conceptelor de bază în domeniul psihopedagogiei;
  • Formarea capacitătilor de proiectare și evaluare a documentelor curriculare.