Dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul educației

Programul de formare continuă se adresează cadrelor didactice de toate specialitățile, din învățământul preuniversitar, și urmărește dezvoltarea unor competențe transdisciplinare vizând activitatea de cercetare și inovare în educație. Se preconizează cultivarea unei conduite autoreflexive și inovatoare față de propria activitate didactică, prin inițierea profesorilor în efectuarea unor cercetări din domeniul educației și în valorificarea rezultatelor acestora, în vederea îmbunătățirii continue a activității didactice. Totodată este facilitată promovarea unor examene și concursuri profesionale pentru obținerea gradului didactic I și a titlului de profesor emerit.

Categoria programului: 1

Număr de credite: 10

Durată: 42 de ore

Competențele generale ale programului:

  • Identificarea unor tipuri de cercetare pedagogică și a rolului lor în ameliorarea practicii educaționale;
  • Formarea abilităților de proiectare și realizare a unei cercetări în domeniul educației;
  • Exersarea utilizării unor metode specifice de cercetare în educație;
  • Utilizarea unor modalități eficiente de diseminare a rezultatelor cercetării, în vederea inovarii practicii educaționale;
  • Formarea abilităților de proiectare, redactare și prezentare a unei lucrări științifice, care sa valorifice rezultatele cercetării.