De la debut la succes- Program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice

Programul de formare continuă, parte integrantă a proiectului POSDRU/57/1.3/S/36525, se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, care doresc să-și dezvolte competențele de mentor. 

Scopul programului: pregătirea teoretică și practică a mentorilor în vederea ghidării viitorilor profesori și a debutanților pentru o integrare socio-profesională cât mai eficientă

Categoria programului: Categoria 2 - Programe de dezvoltare profesională, în concordanță cu politicile și strategiile MEN, conform art. 244, alin. 5, literele E si F din Legea nr 1/ 2011

Forma de învățământ: blended learning

Număr de credite: 25

Durată: 90 de ore

Competențele generale ale programului:

  • Inițierea în activitatea de training și consiliere prin exersarea unor metodologii interactive specifice activității de formare, proiectare și evaluare;
  • Coordonarea stagiului practic de pregătire din programul de formare initială a viitorilor specialiști;
  • Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
  • Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practici.