Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior

Proiect POSDRU 87/1.3/S/63709

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea formării continue a cadrelor didactice care predau didactica specialității/ coordonează practica pedagogică, în instituții de învățământ superior, pentru asigurarea unei formări inițiale de calitate a studenților, viitori profesori.

Proiectul contribuie la dezvoltarea de competențe cheie pentru societatea cunoașterii, la deschiderea, în învățământul superior, a învățării către alte sisteme de învățământ – sistemul preuniversitar, sistemul de învățare pe tot parcursul vieții, la creșterea atractivității învățării în învățământul superior.

 Obiective:

 • Adaptarea formării continue a cadrelor didactice universitare care predau didactica specialității/ coordonează practica pedagogică, la nevoile reale identificate la nivelul sistemului educațional prin: studii analize care vor fundamenta noul cadru general de abordare a predării didacticii specialității; formarea continuă a grupului țintă; 25 de design-uri de curs și ghiduri de bune practici pentru 25 de specialități.
 • Dezvoltare competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul superior, care predau sau pot preda didactica specialității/ coordonează sau pot coordona practica pedagogică, printr-un program de formare inovativ
 • Crearea unei rețele naționale de specialiști în știintele educației, pentru promovarea colaborării parteneriale la nivelul organismelor de formare continuă și de educație a adulților, din țară și străinătate
 • Sensibilizarea cadrelor unversitare cu privire la importanța formării inițiale și continue a cadrelor didactice prin acțiuni de promovare și diseminare, prin dezbateri online, prin activitațile din cadrul Academiei de vară și Conferințelor anuale de didactică

Principalele rezultate ale proiectului:

 • Studiu și analiză de tip diagnostic
 • Curriculumul general pentru formarea continuă a grupului tintă
 • Program de formare a cadrelor didactice univeristare care predau sau pot preda didactica specialității/ coordonează sau pot coordona practica pedagogică
 • Academie de vară (6 serii, 450 de cursanti)
 • Conferință anuală de didactică

Beneficiar:

 • Ministerul Educației Naționale

Parteneri:

 • Universitatea din București
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
 • Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca
 • Universitatea POLITEHNICA din București
 • Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
 • Universitatea din Pitești

Proiectul s-a derulat în perioada 2010-2013. Mai multe informații găsiti pe site-ul POSDRU Didactica și pe portalul InfoDidactic.

Galerie Foto