Cabinetul de didactică a fost infiiințat in anul 2011, in cadrul proiectului Calitate, comunicare, inovare in sistemul de formare continuă cadrelor didactice din invățământul superior (ID 63709), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 Activitățile desfășurate la cabinetul de didactică au caracter inovativ și urmăresc eficientizarea sistemului formării inițiale a cadrelor didactice: activități de consultanță și consiliere pentru profesorii didacticieni și coordonatorii de practică pedagogică.