Domeniul de studii:  Științe ale Educației

PROGRAMUL DE MASTER:

 

CONSILIERE ŞI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 

 
Durata: 4 semestre (120 de credite)
Număr de locuri: 25 (la buget)
Descriere
Programul de masterat în domeniul consilierii și managementului carierei se organizează în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti din anul 2009, cu o întrerupere de 3 ani, în perioada 2020 – 2023, răgaz în care am regândit și restructurat filosofia acestui program, reacreditându-l din perspectiva unei mai bune adaptări la nevoile cursanților și la cerințele pieței muncii. 
 
Relevanța pentru piața muncii -  perspective de carieră: 
• consilier școlar în unitățile școlare din învățământul preuniversitar; 
• consilier în carieră la nivelul centrelor de consiliere din universități; 
• consultant în carieră în organizații publice sau private; 
• consilier în carieră în proiecte cu finanțare europeană; 
• referent resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării profesionale a personalului; 
• consilier orientare privind cariera; 
• poziții middle- și upper-management în organizații for-profit și non-profit; 
• consilier forță de muncă și șomaj în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţii Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 
 
 
Obiectivul general
Programul de masterat îşi propune să asigure pregătirea de specialişti în domeniul consilierii şcolare şi al consilierii în carieră, al leadershipului și formării profesionale, dezvoltând masteranzilor competenţe cheie pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare, competenţe de relaţionare, competenţe socioemoționale, competențe de analiză și interpretare a conceptelor specifice domeniilor de studiu, competența de argumentare și elaborare de judecăți de valoare etc.). 
 
Elemente de conținut:
Intr-o abordare modernă, cadre didactice cu experienţă în domeniu vă propun să studiaţi aspecte teoretice si practice specifice unor discipline şi domenii tematice, precum: 
• Consilierea şi managementul carierei; Consilierea şcolară; 
• Educație și formare profesională; Leadership strategic; 
• Psihologie organizațională și de Leadership; 
• Responsabilitate socială în organizații. 
• Tehnici de consiliere individuală și de grup; Practică sub supervizare; 
• Sănătate mintală și stare de bine; 
• Gestionarea emoțiilor în diverse medii educaționale și profesionale; 
• Climatul organizațional între bullying și mobbing: strategii de prevenire 
• Managementul şi evaluated resurselor umane; 
• Managementul proiectelor în educație și formare profesională; 
• Marketing digital;
• Etc.
 
Înscriere şi admitere: 
 
Înscrierea pentru programul de masterat NU este condiţionată de specializarea anterioară a domeniului de licenţă, dimpotrivă lărgeşte sfera de oportunități de carieră ale cursantului, oferindu-i o perspectivă generală asupra unor noi domenii de studiu, acelea al consilierii școlare/ în carieră și leadershipului în educație și formare profesională. Informații suplimentare referitoare la înscrierea și admiterea în programul de master găsiți pe site-ul universității (https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/).
Perioade de înscriere și admitere:
• admitere - sesiune de vară: înscrierea candidaților 1–10.07.2023; admitere 12–14.07.2023;
• admitere – sesiune de toamnă: înscrierea candidaților 4–15.09.2023; admitere 18–19.09.2023.
 
 
Alte informații de interes
Programul de masterat beneficiază de sprijinul activ al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al universităţii. De asemenea, o bibliotecă cu peste 100 de cărţi de specialitate din domeniul consilierii şcolare şi al managementului carierei, al psihologiei aplicate și dezvoltării personale vă stă la dispoziţie la Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UPB, în Biblioteca Centrală a UPB. 
 
Vă aşteptăm să fiţi alături de noi în acest demers educaţional pe care îl dorim eficient şi valoros pentru toţi cei care participă la realizarea lui, prin experienţe de învăţare dintre cele mai diverse şi interesante.
 
Persoană de contact: Coordonator program de masterat, Prof.univ. dr. Nicoleta Liţoiu 
nicoleta.litoiu@upb.ro